Rektor: Harald Lund
Telefon: 72 85 81 20  / 970 80 711
E-post: harald.lund@melhus.kommune.no

Besøksadresse:

Melhus rådhus
Rådhusvegen 2
7224 Melhus

Kulturskolen har et bredt tilbud innenfor ulike kunstfag. Elektronisk søknadsskjema og informasjon om de ulike tilbudene finner du her.

Informasjon om aktuelle tilbud blir sendt ut til alle førskolebarn i kommunen, samt at det deles ut informasjonsbrosjyre til alle grunnskoleelevene. Brosjyren kan du også laste ned digitalt.