Besøksadresse:

Skysstasjonen, Jernbanevegen 25, 7224 Melhus

Postadresse:

Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

Hva tilbyr Melhus voksenopplæring?

  • Norskopplæring for voksne innvandrere

  • Spesialundervisning for voksne

  • Opplæring i grunnskolefag/grunnleggende ferdigheter