I helse- og omsorgssektoren i Melhus kommune har vi arbeidsmiljøer med sterk fagkompetanse og store muligheter til egenutvikling og påvirkning av egen arbeidsdag.

Vi har heltidskultur, mentorordning og er opptatt av faglig utvikling. Og mange spennende arbeidsoppgaver som bidrar til en variert og meningsfylt arbeidshverdag.

Som ansatt i Melhus kommune vil du også få være med i et interkommunalt utviklingsprosjekt sammen med kollegaer i Skaun og Midtre Gauldal kommuner. Mulighetene er mange i Melhus og vi vil gjerne ha deg som har en helserelatert utdanning med på laget for å videreutvikle vår helse- og omsorgssektor nå og for framtida.

Ta gjerne kontakt med oss eller søk på en av våre ledige stillinger.

Her ser du våre ledige stillinger

 

Muligheter for kompetanseheving

I Melhus kommune er det lagt til rette for at helsepersonell med ambisjoner om kompetanseheving og fagbrev, får muligheten til å nå målene sine.

Les om Justyna som gikk fra assistent til helsefagarbeider.

Noen glimt fra sykepleieres arbeidshverdag i Melhus kommune

Derfor trives Marita så godt som sykepleier på korttidsavdeling i Melhus kommune.

Slik ser Maritas arbeidsdag som sykepleier i Melhus kommune ut.

Derfor trives Linn så godt som sykepleier i hjemmetjenesten i Melhus kommune.

I denne artikkelen utdyper Marita og Linn hvorfor de trives så godt på jobb i Melhus kommune.

Hundre år i eget hjem

Vi skal opprettholde gode tjenester også i framtida og forbereder oss nå på å jobbe annerledes. Slik legger Melhus kommune til rette for at eldre kan bo hjemme lenge. 

Prosjektet "100 år i eget hjem" innebærer en omstilling og omorganisering av tjenestene innen helse og omsorg i Melhus kommune, med økt fokus på den enkeltes behov og ressurser. Målet med prosjektet er at vi i større grad skal ta ansvar for eget liv, og dermed oppleve mer glede og mestring i hverdagen.

Velferdsteknologi

Melhus kommune har over flere år jobbet systematisk og målrettet med innføring av velferdsteknologi, og på flere områder er det nå en naturlig del av tjenestetilbudet.

Les mer om hvordan vi jobber med velferdsteknologi.