Dette skjer for femte året på rad. I Melhus har vi gjennom prosjektet «100 år i eget hjem» jobbet systematisk for at våre tjenester skal ha hverdagsmestring som verdigrunnlag, tankesett og arbeidsmetode. Medvirkning og spørsmålet om hva som er viktig for den enkelte bruker står helt sentralt i fremtidens helse- og omsorg i kommunen vår. Tanken er at aktiv deltakelse i utformingen av egne mål øker pasientens motivasjon og styrker mestringen.

Initiativet til å markere Hva er viktig for deg?- dagen kom i satsingen «Gode pasientforløp», som KS gjennomfører i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Her kan du lese mer om 100 år i eget hjem.