Melhus skal sammen med en rekke andre kommuner sende inn søknad om midler til bredbåndsutbygging, og trenger din hjelp til å hente inn grunnlagsinformasjon innen 18. april. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har utviklet en app med kartinformasjon som gir innbyggerne mulighet til både å måle og melde inn status på bredbåndsdekningen der de bor.

For å måle direkte fra mobiltelefon eller nettbrett kan du laste ned appen «Nettfart mobil» her:
iPhone
Android

Vi ønsker at alle deltar, enten man har høy hastighet eller lav hastighet, og at man enkeltvis måler alle de teknologiene man har tilgang til (3G/4G, fiber, ADSL eller lignende). Jo flere som bidrar, jo bedre datagrunnlag får vi til vår søknad til NKOM.
Alle kan se målingene som foretas i appen via den tilhørende kartløsningen.

Det er Trøndelag fylkeskommune som til syvende og sist gjør en prioritering av søknadene, og sender inn disse på vegne av kommunene. Betegnelsen «bredbånd» benyttes i dette tilfellet om all hastighet over 10 Mbit.

 

Foto: Pixabay/Rawpixel