Brøyting og strøing

Vårt brøytemannskap er ute og rydder vegene og sørger for at det er strødd godt der det er behov. Brøyting og strøing av sentrumsområder, skoleområder, gang- og sykkelveger prioriteres. Boligområder blir tatt fortløpende etter dette.

Noen veger i kommunen driftes av Statens vegvesen. Om vegen du kjører er kommunal eller ikke, finner du enkelt ut ved å søke opp vegen i vår kartløsning.

Hold slukene åpne

For at regnvannet som er ventet skal få renne unna er det viktig at alle sluker holdes snø- og isfrie. 

Serviceerklæring

I vår serviceerklæring for vinterdrift kan du lese hva du kan forvente av oss og hva vi forventer av deg.

Kontaktinformasjon:

Telefon brøytevakt: 995 41 841
E-post: postmottak@melhus.kommune.no

 

Vi oppfordrer alle trafikanter til å kjøre forsiktig!