Den kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å iverata egne interesser, enten økonomisk eller på en annen måte. 

Det er Fylkesmannen som er lokal vergemålsmyndighet. Les mer om vergemål på fylkesmannen.no

Kontaktinformasjon:

Fylkesmannen i Trøndelag, avdeling for vergemål

Besøksadresse: EC Dahls gt. 10, Trondheim
Telefonnummer: 73 19 90 06

Åpningstid: 08.00-16.00

Telefontid: 10.00-14.00

Mer info om vergemål/overformynderi finner du på vergemal.no