Kontaktinformasjon:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avdeling for vergemål

Besøksadresse: EC Dahls gt. 10, Trondheim
Telefonnummer: 73 19 90 06

Åpningstid: 08.00-16.00

Telefontid: 10.00-14.00

Mer info om vergemål/overformynderi finner du her.
Les mer på Fylkesmannens hjemmesider.