Prosjektet Veivalg for helse og velferd er nå inne i en intens og hektisk periode. Den andre fasen av prosjektet er delt inn i sju ulike delprosjekter, hvert ledet av enhetsledere.

De sju delprosjektene er:

  • Hjemmetjenesten
  • Institusjonstjenesten
  • Ambulante tjenester
  • Helse- og velferdskontoret
  • Familie, forebygging og mestring
  • Bo og aktivitet
  • Psykisk helse og rus

Framtidas tjenester

Enhetslederne har fått oppdraget med å jobbe fram en rapport med det fremtidige behovet for antall ansatte, brukere og lokaler. Frem til 2025, 2030, 2040 og til og med 2050. Mest nøyaktig blir naturlig nok anslagene opp mot 2025, som ikke er så lenge til.

Estimatene skal være realistiske, basert på statistikk, befolkningsframskrivinger og den informasjonen enhetene sitter med i dag. De skal også være bærekraftige, sagt med andre ord: Det skal stå seg i tiårene fremover, slik at vi som kommune greier å møte de behovene vi vet kommer.

Mestring livet ut

Samtidig skal de være i tråd med det som ble vedtatt i prosjektets første fase, som kort oppsummert sier at vi er nødt til å vri tjenestene over til mer hjemmebaserte tjenester, og legge til rette for at så mange som mulig av oss greier å bo hjemme i egen bolig hele livet.

Det handler om mestring hele livet, helsefremming og forebygging i alle kommunale ledd, samt en styrking av tjenestene som gis der brukerne er. Les rapport for fase 1 (PDF).

Ansatte er med

Ansatte og tillitsvalgte har vært tett involvert i delprosjektene. I tillegg har prosjektgruppa holdt dialogmøter hvor alle ansatte i helse og velferd var invitert. Her kunne de stille spørsmål og komme med innspill til prosjektet.

Mer informasjon

Torsdag etter påske møtes prosjektgruppa til et langmøte. Planen er at detaljene i rapport for fase 2 skal spikres i dette møtet.

melhus.kommune.no/veivalg har vi samlet all informasjon, oppdateringer og nyhetssaker om prosjektet.