Noe av arbeidet skaper mye støy og kan bli forstyrrende og muligens hindre nattesøvn for nabo av veien.

Arbeides kan forskyves på grunn av nedbør eller andre uforutsette hendelser.

Vedlikeholdet utføres av Veidekke Industri.
Har du spørsmål til arbeidet kan du kontakte Eirik Ohma Solberg på telefon 986 41 147.

 

Illustrasjonsfoto: pixabay.com/EsbenS