Smittetilfellene synes geografisk å være samlet rundt Hovin, men uten at vi har klart å finne en sikker, enkel kilde til smitten.

Vanligvis ufarlig, men av og til alvorlig

EHEC er en E.coli-bakterie som i enkelte tilfeller kan gi alvorlig sykdom. For de fleste er infeksjonen forbundet med hyppig og løs avføring, men kan for noen gi utvikling av blodig diare og i verste fall også nyresvikt. I disse få, alvorlige tilfellene kalles sykdommen HUS (hemolytisk-uremisk syndrom), og de som får dette kan bli svært syke.

Bakterien kan smitte fra menneske til menneske via avføring, men ofte også fra dyreavføring til mennesker.

God håndvask

Selv om vi ikke er helt sikre på smittekilden, oppfordrer Melhus kommune alle, særlig barn, til å utføre god håndvask etter kontakt med dyr, spesielt dersom de har vært i kontakt med dyreavføring.

Matvarer som kan ha hatt kontakt med dyreavføring bør også skylles svært godt, eventuelt varmebehandles.

Les mer om EHEC på helsenorge.no