Tidsrommet for vegarbeidet er mellom klokken 19.00 og 06.00.