NVE har derfor sendt ut varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå, for Melhus kommune, i dag 14. februar.

Det forventes at det vil bli lokale oversvømmelser i tettbygde områder. Det er også ventet at det vil skje noen skredhendelser. Det er størst fare for sørpeskred, særlig i områder med mer enn 40 cm snø.

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring, er spesielt utsatt.

Her finner du råd og tiltak til hva du kan gjøre selv.
Det er svært viktig at stikkrenner og sluk renses for is/snø, kvist, løv, søppel og sedimenter, slik at vannet renner dit det skal!
Sluk og kummer som er frosset bør hakkes fri for is og snø slik at vannet renner fritt.

Kontakt Melhus kommune dersom det skulle oppstå en faresituasjon.

Her kan du lese varsel fra NVE:

Varsel for torsdag 14. februar 2019