NB! Varselet er nå utvidet til også å gjelde torsdag 12. juli (ettermiddag og kveld).

Sørg for å holde avløpsveier og dreneringsveier åpne! 

Her finner du råd og tiltak til hva du kan gjøre selv for å være mest mulig forberedt.
 
Her finner du informasjon om hva du bør gjøre dersom skaden allerede har oppstått
 

Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, samt jord- og flomskred der regnbygene treffer.

Styrtregn karakteriseres som intens nedbør over kort tid. Dette kan føre til store skader i urbane og bebygde områder på grunn av svært rask vannføringsøkning med store hastigheter på vannstrømmen. Dette gjelder særlig dersom vanlige dreneringsveier ikke er dimensjonert til disse vannmengdene og vannet finner andre veier eller demmes opp.

I Melhus fikk vi i juni 2017 erfare hvor store skader lokalt styrtregn kan føre til, da store nedbørsmengder traff Kvål i løpet av kort tid.