Faren er størst fra tirsdag kveld til onsdag formiddag i Trøndelag.

Det er ventet at det vil bli lokale oversvømmelser og overvann i tettbygde områder. Det er også ventet at det vil skje noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Her finner du råd og tiltak til hva du kan gjøre selv.  
Husk at det er svært viktig at stikkrenner og sluk renses for kvist, løv, søppel og sedimenter, slik at vannet renner dit det skal!

Kontakt Melhus kommune dersom det skulle oppstå en faresituasjon.
 

Les varslene i sin helhet:

Flomfare tirsdag 25. september
Flomfare onsdag 26. september
Jord- og flomskredfare tirsdag 25. september
Jord- og flomskredfare onsdag 26. september