OPPDATERING 7. august

Vanningsforbudet som ble pålagt 17. juli på Gåsbakken er nå opphevet. Vannet kan igjen brukes som normalt.

ORGINAL MELDING

Det er inntil videre forbudt å bruke hageslange, dryppslange, spreder og annet vanningsutstyr til vanning og vasking som krever større mengder vann. Vanning med kanne er lov. 

Unntatt fra forbudet er de som livnærer seg av mat, dyr, planter, jordbruk og lignende.

Forbudet innføres på grunn av lite nedbør, mindre vann i vannkildene og høyt vannforbruk. Det skal sikre stabil vannforsyning til alle som får vann fra kommunens vannforsyning, og sørge for god kapasitet dersom det skulle oppstå branner.

Forbudet gjelder til nytt varsel blir gitt.

Har du spørsmål om vanningsforbudet, ta kontakt med Melhus Kommune, telefon 72 85 50 00.

Illustrasjonsbilde: Pixabay/Holiho