Valgstyret i Melhus kommune er Formannskapet.
Valgstyret kan kontaktes gjennom valgstyrets sekretariat:

E-post: valg@melhus.kommune.no
Telefon: 72 85 80 00