Våre tjenester krever utfylling av henvisningsskjema eller epikrise fra 2. linjetjenesten. 
Henvisninger vil bli registrert på venteliste etter prioriteringsgrad. 

  • Individuell og helhetlig kartlegging og oppfølging
  • Vi har fokus på aktivitet og deltakelse
  • Forebyggende hjemmebesøk
  • Tilrettelegging ved funksjonsnedsettelser
  • Tett samarbeid med fysioterapitjenesten
  • Tverrfaglig samarbeid. Veiledning og rådgivning.
  • Våre samarbeidspartnere; Helse og omsorg, 2. linjetjenesten, skoler og barnehager, Familie og forebygging, Bo og avlastning, NAV, Bygg og eiendom, Teknisk etat, kommunale teknikere, LOTA (læring og tilrettelagt arbeid).
  • Hørselskontakt
  • Synskontakt