Henvendelser vil bli registrert på venteliste etter prioriteringsgrad.
 • Individuell kartlegging og oppfølging
 • Gruppetilbud i sal i alle distrikt
 • Gruppetilbud i basseng
  • Lav-, middels- og vedlikeholdsgrupper (Buen)
  • Ortopedigruppe (nyopererte og preoperativ trening prioriteres) (Buen)
  • Rygg/Bekken gruppe (gravide med bekkenløsningsplager prioriteres) (Buen)
  • Barne- og ungdomsgruppe (Buen)
  • Bassenggruppe på Eid.
 • Forebyggende tiltak barn og voksne
 • Fysioterapitilbud ved Melhus Familiesenter
 • Informasjonsgrupper som en del av helsestasjonens barselprogram når barnet er ca 6 uker.
 • Tett samarbeid med ergoterapitjenesten