Det er i hovedsak målere som ble montert før 2005 som nå byttes ut. De nye vannmålerne foretar automatisk avlesing og sikrer avdekking av eventuelle lekkasjer, rørbrudd og omvendt flyt. Dette gjør at vanntapet minimeres, noe som igjen er en fordel for både miljøet og din økonomi. Smarte, fjernavleste målere har høy nøyaktighet, men Melhus kommune oppfordrer likevel alle abonnenter til å følge med vannforbruket jevnlig.

Utskiftingen innebærer ingen utlegg for deg som abonnent. Unntaket er dersom hovedstoppekran/kuleventil må skiftes, eller tilfeller hvor det kreves ombygging. Abonnenter med private vannmålere vil få tilbud om ny, kommunal vannmåler. Ønsker man ikke å benytte seg av dette tilbudet, må man selv kontakte rørlegger og velge en vannmåler som kan fjernleses av Melhus kommune. Dette har en anslått kostnad på mellom 3-5000 kroner.

Ta godt imot rørleggeren til den avtalte tiden, og sørg gjerne for at måleren er lett tilgjengelig slik at utskiftingen går raskt og greit.