Post
E-post

Utmeldingsfrist for høstsemesteret er 1. juni. Utmeldingsfrist for vårsemesteret er 10. desember.

NB! Blir ikke fristen for utmelding overholdt må skolepenger betales for påfølgende semester.