Kulturskolen i Melhus
Rådhusvegen 2
7224 Melhus
E-post: kulturskolen@melhus.kommune.no

Utmeldingsfrist for høstsemesteret er 1. juni. Utmeldingsfrist for vårsemesteret er 10. desember.
NB! Blir ikke fristen for utmelding overholdt må skolepenger betales for påfølgende semester.