De boligsosiale boligene vil tildeles av felles inntaksteam etter kommunens kriterier.

Boligene som skal leies ut til privatmarkedet vil annonseres i slutten av august. Dersom det er flere boligsøkere enn antallet boliger, vil avgjørelsen skje ved loddtrekning.  Disse boligene vil få husleie etter markedspris, og en egen husleiekontrakt.
Skulle du som innbygger i kommunen ha leieinteresse av boligene i privatmarkedet, er det bare å følge med annonsering på kommunens hjemmeside og facebookside i slutten av august.