Avtalen ble godkjent av Melhus formannskap 6.9.22 og er inngått med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 3. ledd.

Last ned avtalen.

Spørsmål kan rettes til enhet Arealforvaltning v/ Guri Vik.

E-post: guri.vik@melhus.kommune.no eller postmottak@melhus.kommune.no.