Melhus kommune legger ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Melhus kommune, Melhustorget AS og Melhus kjøpesenter AS til offentlig ettersyn.

Utbyggingsavtalen gjelder partenes forpliktelse i forbindelse med utbygging av områdene S1-S5 i områdeplan for Melhus sentrum. Planidenter 2016001 (områdeplan Melhus sentrum) og 2020002 (Detaljregulering felt S5).

Dokumenter i saken

Innspill

Eventuelle merknader til avtalen sender du til postmottak@melhus.kommune.no innen 4. november.