Det nye tilbudet gir mulighet for tilgang til høyhastighets internett. Utbygging avhenger av hvor mange husstander som blir med.

Mer informasjon, bestilling og kart over hvilke eiendommer som er omfattet finner du på nte.no og i denne informasjonsbrosjyren.

NTE vil også ta kontakt med husstandene i området om tilbudet.