Vi gir tilbud til unge som...

Vi kan gi tilbud til blant annet unge som:

 • Er utprøvende i forhold til rus eller har venner som ruser seg
 • Har høyt skolefravær eller skolevegring
 • Har droppet ut eller står i fare for å droppe ut av videregående
 • Har utfordringer eller konflikter i hjemmet, på skolen eller i fritida
 • Viser aggresjon eller annen utfordrende atferd
 • Er utsatt for eller utfører mobbing
 • Sliter med sin seksuelle identitet
 • Preges av personlige eller familierelaterte hendelser

Dette kan vi bidra med

Vi kan bidra med blant annet dette:

 • En trygg voksen å snakke med
 • Sinne-  eller følelseskontrolltrening
 • Trening i sosiale ferdigheter
 • Trening i å ta smarte valg
 • Samtaler for å bedre eller endre egen situasjon
 • Hasjavvenningskurs

Kontaktinformasjon

Gunnar Delbekk
E-post
Telefon: 993 39 166

Marianne Gustavsson
E-post
Telefon: 904 02 910

Tone Tenden
E-post
Telefon: 902 82 484