Ordningen med sommerjobb for ungdommer i alderen 16 til 17 år, har vært en stor suksess. Mange ungdommer har fått sin første sommerjobb og sitt første møte med arbeidslivet gjennom ordningen. 

Melhus kommune har lyst ut sommerjobber innen helse og velferd, kultur og fritid og bygg og eiendom. For ungdom gir det fin og nyttig jobberfaring, mens Melhus kommune håper at vi greier å rekruttere fremtdige arbeidstakere med denne ordningen. 

Her kan du lese om Anja Syrstad som var ung i jobb på Buen sykehjem sommeren 2014. Til våren 2019 er hun ferdig utdannet sykepleier, og hun jobber fortsatt på Buen sykehjem. 

Sommerjobbene lyses som regel ut i februar hvert år.