1. september startet Gitte Franck Sehm i jobben som mobbeombud i Trøndelag. 

Mobbeombudet skal være en ressursperson for barn og unge og deres foreldre i hele fylket. 

Alle barn og elever har rett til en trygg og mobbefri hverdag, både i barnehagen og på skolen. Mobbeombudet skal jobbe for at alle får oppleve nettopp det.

Trøndelag er med i et nasjonalt prosjekt for å prøve ut en ordning med mobbeombud. Det ble vedtatt i fylkestinget i juni, og foreløpig skal ordningen vare ut 2019. Deretter vil ordningen bli evaluert.

Gå gjerne inn på Facebook-siden til mobbeombudet. Her kan du stille spørsmål eller lese om aktuelle saker. 

Kontaktinformasjon: 

Telefon: 74 17 98 84

Fylkets hus Trondheim
Erling Skakkes gate 14
7013 Trondheim 

 

Bilde hentet fra Pixabay.com