Vi har mange lærlingeplasser å by på. Vi har samlet et knippe av nåværende og tidligere lærlinger, og bedt de knipse et bilde av seg selv i jobb. Variasjonen er stor, i en kommune er det mange muligheter. 

Nå har vi lyst ut lærlingeplasser innen følgende fagområder: 
- Barne- og ungdomsarbeiderfaget
- Helsefagarbeider
- Institusjonskokk
- Renholdsoperatør
- Driftsoperatør

Se stillingsutlysningene her. Søknadsfrist er 1. mars. 

Se bildene av noen av våre nåværende og tidligere lærlinger nederst i saken!

Helge Søpstad Volden, for eksempel, startet som IKT-lærling på IT-avdelingen på rådhuset 3. september i fjor. Linn Maria Buskli er helsefagarbeiderlærling sammen med Maren Gylløien. De jobber sammen på Horg sykehjem, avdeling Midttun. 

Rakel Bakke leker på bildet med et barn på Kosekroken barnehage i Melhus, hvor hun er førsteårs lærling som barne- og ungdomsarbeider. Sindre Hammerhaug Jonassen var nylig ferdig utdannet barne- og ungdomsarbeider etter to års lærlingetid i Kosekroken barnehage og Gimse barneskole. Nå har han fått seg jobb i Gnist barnehage på Tiller. 

Anna Therese Skei jobber nå som helsefagarbeider på Orkanger sykehus, etter at hun i februar var ferdig med sin lærlingetid på Hølonda helse og omsorg og Orkanger sykehus.

Se de mange spennende mulighetene for å bli lærling hos oss her.