Åpningstider:
Onsdag 12.00 - 14.00
Fredag  11.00 - 14.00

Adresse:
Pottenvegen 2, 7224 Melhus

Treffstedet drives av psykisk helsetjeneste, og er et tilbud for alle som ønsker et sosialt møtepunkt i hverdagen.