Smittesporingen peker mot et arrangement som ble gjennomført i Melhus 8. mai. Vi vet ennå ikke om dette arrangementet er kilden til utbruddene som pågår, men vi vet det er en link.

Sporingen pågår ennå, og vi jobber fortsatt med å få full oversikt. Flere vil kunne bli satt i karantene og ventekarantene.

Tre positive i Melhus

Vi tok 13 tester søndag 16. mai. Først hurtigtester, deretter ordinære tester. Tre av hurtigtestene var positive:

 • En voksen person
 • En skoleelev ved Brekkåsen skole
 • En skoleelev ved Gimse skole

Vi venter å få svar på de ordinære testene i løpet av morgendagen.

Det betyr følgende for de berørte skolene:

Brekkåsen skole:

 • 1., 2. og 3. trinn er i karantene. Det utgjør rundt 100 personer
 • 4. trinn er i ventekarantene
 • Husstandsmedlemmer og nærkontakter til elevene og lærerne som er i karantene, er i ventekarantene

Gimse barneskole:

 • 2., 4. og 7. trinn er i karantene. Det utgjør rundt 130 personer
 • SFO er i ventekarantene
 • Husstandsmedlemmer og nærkontakter til elevene og lærerne som er i karantene, er i ventekarantene

Foreldre og foresatte er varslet av sine skoler gjennom Vigilo.

Les mer om de ulike karantenetypene og hva de betyr.

Ekstra testing

Mandag 17. mai åpner vi opp teststasjonen klokka 13.00. Vi oppfordrer alle som er satt i karantene om å teste seg. Time til test bestilles på melhus.kommune.no/korona.

Generelt anbefaler vi alle med symptomer om å bestille en test. 

Det blir også satt opp ekstra testtimer tirsdag 18. mai. Kapasiteten er god, det er lav terskel for testing. 

17. maifeiringen

Nasjonaldagen blir uansett en rolig affære også i år, men det at vi nå får et smitteutbrudd i Melhus gjør at vi understreker de generelle anbefalingene og rådene enda sterkere:  

 • Begrens hvor mange som møtes. Dette er ikke tiden for store sammenkomster
 • Hold avstand, minst én meter
 • Vær nøye med håndvasken
 • Snufsete, vondt i halsen eller plutselig i rufsete form? Da må du holde deg hjemme, og avlyse selskapet du har planlagt eller tenkt å gå i. Og ta en test!