Har du spørsmål om TT-kort?
Ta kontakt med helse- og velferdskontoret ved å
sende e-post til forvaltningskontoret@melhus.kommune.no eller ringe 72 85 80 85.

Skjema for tilrettelagt transport (TT) - egenerklæring
Skjema for tilrettelagt transport (TT) - legeerklæring

Slik bruker du TT-kortet.

Du kan lese mer om tjenesten hos Sør-Trøndelag fylkeskommune.