På grunn av sikringsarbeider i elva Møsta og rekkverksarbeider kan det forekomme at Møstadalsvegen blir stengt i perioder. Informasjon om dette vil du finne øverst på denne siden.

Ved vegstenging vil omkjøring være mulig via fylkesveg 6594 Fremovegen, videre på fylkesveg 6598 Langlandsvegen og privat veg som til slutt leder til Møstadalsvegen.

Klikk her for å se kart over omkjøringsmulighetene (PDF).

 

Arbeidene er en del av et større prosjekt som omfatter erosjonssikring av Møsta for å redusere sannsynligheten for kvikkleireskred. Prosjektet er et samarbeid mellom Melhus kommune og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og startet opp i 2016.

Her finner du mer informasjon om prosjektet.

 

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Caroline Mevik.
E-post: caroline.mevik@melhus.kommune.no
Telefon: 415 01 660.