Sted: 

Blekesmarka (på eiendom gnr/bnr. 9/48)

Tidsperspektiv: 

Melhus kommune planlegger å inngå kontrakt med totalentreprenør i prosjektet i løpet av vinteren/våren 2023. Totalentreprenør vil da starte en detaljprosjekteringsfase av det tekniske anlegget, før prosjektet er klart for utførelse.

Hensikt og prosess: 

Melhus kommune skal totalrehabilitere en eksisterende avløpspumpestasjon (APS) på Blekesmarka, siden den nåværende er i dårlig stand. Det er gjennomført geotekniske grunnundersøkelser for kartlegging av grunnforhold.

Den nåværende avløpspumpestasjon ble bygd i 1990. Den nye pumpestasjon blir plassert i nærheten av den gamle.

Har du spørsmål? 

Ta gjerne kontakt med oss:

Valiant K. Nyembwe
E-post
Telefon: 915 12 898