Det var representanter fra Os eldreråd som for noen uker siden tok kontakt med Melhus kommune, for å høre om de kunne komme på besøk til Melhus for å se på aktivitetsparken, som ligger rett ved Buen sykehjem, midt i Melhus sentrum. Eldrerådet i Os har store planer om å få gjennom en aktivitetspark i sin kommune.

Lunsj og orientering

Ordfører Gunnar Krogstad, folkehelserådgiver Signy Ryther Overbye og prosjektleder Folke Havdal tok imot minibussen som kom kjørende fra Os tirsdag. Den var fylt opp av representanter fra Os eldreråd, Os helseråd samt ergo- og fysioterapeuter fra kommunen. I tillegg deltok Steinar Nyland og Ola Lilleøkdal fra Melhus eldreråd.

Stemningen løsnet med en lunsj i kantina på Buen, før de fikk presentert prosjektet med å få i stand aktivitetsparken. Både ordfører Krogstad og Folke Havdal understreket at dette er en suksess: Aktivitetsparken blir mye brukt, både av, eldre, barn og hele familier.

Prøvde apparatene

Til slutt tok de turen ned til aktivitetsparken, hvor fysioterapeut Frøydis Marken Elstad ga en kort orientering om de ulike måtene å bruke apparatene på. Der testet de ut de ulike apparatene, og fikk testet både styrke, balanse og koordinasjon.

I stortingsmelding 15 2017 – 2018, «Leve hele livet», trekkes aktivitetsparken i Melhus frem som et godt eksempel på en måte å gjøre treningsmuligheter lett tilgjengelig for folk.

Les mer om aktivitetsparken her.