Telefon: 72 85 82 40

 

Besøksadresse: 

Melhus rådhus (inngang D, andre etasje), Rådhusvegen 2, 7224 Melhus