Melhus kommune ønsker at innbyggerne har en meningsfull fritid og at alle i utgangspunktet kan delta i ordinære fritidsaktiviteter. Noen trenger ekstra hjelp eller assistanse for å delta.

Via tilrettelagt fritid kan du få hjelp til å komme i kontakt med ønsket fritidsarena, slik at vi sammen kan se på muligheter for tilrettelegging og for deltakelse.

De som organiserer fritidsaktiviteter kan også få hjelp til å se på muligheter for hvordan de kan inkludere flest mulig i sine aktiviteter.

For personer som har et vedtak om fritidskontakt, er det tilrettelagt fritid som skal finne en fritidskontakt, ev. et fritidsgruppetilbud, til personen.

Kontaktinformasjon

Frivilligsentralen 90278305 / 99712627
frivilligsentralen@melhus.kommune.no