Barseltreff i samarbeid med Helsestasjonen

Dette er et tilbud til alle foreldre som er bosatt i Melhus kommune, og har spedbarn på rundt 2 måneders alder. Det er en del av kommunens helsefremmende tilbud, og er ment å ha en universalforebyggende effekt. Det utføres i samarbeid med Helsestasjonen.

Tema for dette barseltreffet er spedbarnets psykiske helse. Foreldrene vil få informasjon om babyens sansning, sansestimulering, tilknytning med mer. Et eksempel er hvordan sansestimulering som kan virke roende når babyen er urolig, og hvordan man kan gå frem for å fremme samspill og trygg tilknytning.

Vi sitter på gulvet under informasjonsutvekslingen, og prøver samtidig å tilrettelegge for at spedbarnet samtidig kan få dekket sine behov med matte på gulvet.

En omvisning av sanserommene gjøres deretter, før de små får muligheten til å ligge på vibrasjonsgulvet og kjenne musikkens vibrasjoner.  Mange av foreldrene synes det er godt å avslutte i det hvite rommet, der de får utveksle erfaringer fra de små detaljene i samspillet og omsorgen for de små.

Se vår brosjyre: "Bli kjent med barnet ditt i Melhus Sansesenter".

Barseltreff i Melhus Sansesenter

Opplevelsesbesøk til barnehager

Vi tilbyr en spennende og annerledes opplevelse i våre sanserom. Dette tilbudet velges spesielt for barn i 1 - 3 års alderen, og benyttes både av barnehager i Melhus og nabokommunene våre. Aktuelle dager er mandager og torsdager, og det settes av 1 time til hvert besøk.

Ved ankomst så deles barna i mindre grupper, og dette gjøres av de voksne som kjenner barna best (pedagogisk personale). Deretter følger utforsking av det enkelte sanserom, og en "rullering". Barnehagepersonalet sin rolle er å gi støtte/fremme trygghet og dele glede/opplevelse.

Noen barnehager med store avdelinger velger å benytte felles transport for en større gruppe med barn. Da deles gruppen inn i to, der den ene gruppen er ute en tur eller spiser, mens den andre gruppen leker i sanserommene. Vi kan stille med rom for å spise nistepakke før eller etter opplevelsesbesøket i sanserommene. Dersom det er dårlig vær og man ikke ønsker å gå ut i påvente av ledige sanserom, så kan "spiserommet" benyttes.

Prisen er 70 kr per barn.

Melhus Sansesenter gutt i ballbassenget

 

Interessekartlegging

Dette er en utprøving av utstyr og effekter i våre sanserom, etter vår faglige ledelse. Interessekartlegging er et tilbud der vi ønsker å finne ut av om noe fungerer etter det behovet som vi har fått skissert på forhånd (jmf. henvisningsskjema).

Personer fra hele Trøndelag, samt noen fra Møre & Romsdal og Nordland, finner veien hit. Sanserom kan være med på å gi økt forståelse for hvilke sansestimuli som passer for den enkelte, og en inspirasjon for hverdagens rom (i barnehage, skole og hjemmet). Les mer på vårt informasjonsskriv: Brosjyre interessekartlegging.pdf

Ta kontakt med oss per tlf. 72 85 85 17  eller mail for å avtale tidspunkt. Benytt deretter vårt henvisningskjema: Henvisningskjema Melhus Sansesenter.pdf som vi ønsker å motta før timen i Sansesenteret.

Interessekartlegging er gratis for innbyggere i Melhus kommune. Det koster 1000 kr per time for personer fra andre kommuner. Vi anbefaler som regel 1 time, og for noen personer så trenger de å komme tilbake for å "rekke over" alt de har lyst til eller trenger å prøve.

Hverdagssansning

Hverdagssansning tilbys barn og unge med foreldre som bor i Melhus kommune, fra 6 års alder.

Sanserommene blir i tilbudet "Hverdagssansning" brukt for å få ideer til hvordan man trenger å ha det i hverdagen sin i sin "hverdagssansning". Utgangspunktet er at barnet / ungdommen og foreldrene har noen utfordringer i hverdagen, som skaper et behov for å endre forståelselsmåte eller rutiner og gi større hverdagsmestring. 

Litt om sansning: sanseinntrykk fra miljøet rundt oss kan fremme energi, men også gi stress. Dette kan gå ut over søvn, konsentrasjon og humøret. Sanseinntrykk kan også være med på å fremme følelser.

Tegneserie-stripen nedenfor viser hvordan man gjennom sansestimulering fremmer glede:

 

 

Sansestimulering og humøret

 

I sanserommene kan man på en kontrollert måte prøve ut hva man liker og trenger av sanseinntrykk. Er det noe som fremmer avslapning? Er det noe som gir energi? Hva liker barnet/ungdommen? Hvordan fungerer disse sansningsbehovene sammen med familiens behov.

Vi hjelper til med å oversette erfaringene i sanserommene til hverdagens sanseinntrykk, og sammen med barnet og foreldre finner vi ut hva som skal prøves ut hjemme.

Vi har fått tilbakemeldinger på at man kan få et større "handlingsreportouar" for å regulere seg i hverdagen. Som for eksempel å vite hva som skal til for å "komme igang" med en aktivitet, takle vanskelige følelser, og lettere kunne "falle til ro".

Dette er et helsefremmende tilbud, og er gratis inntil 5 timer for barn og unge innen Melhus kommune. For andre interesserte, se tilbudet om "interessekartlegging".

 

Faste besøk

Vi tilbyr regelmessige besøk, som for eksempel 1 time i uken over en fastlagt periode. Vi kontraktfester dette tilbudet.  

Fremgangsmåte: henvendelse til Melhus Sansesenter med forespørsel, og deretter gjennomføres en times interessekartlegging i sanserommene. Denne fremgangsmåten kan gi vise oss om dette tilbudet kan passe for vedkommende. Det er alltid personens behov som er utgangspunktet for de faste besøkene.

Melhus Sansesenter tilbyr bistand for å finne ut hvordan sanserommene kan benyttes, og deretter er det ledsager som følger opp i sanserommene. Personalet kan i perioder etter forespørsel delta i ansvarsgrupper eller annen type veiledning/samarbeid. Det tilbys i tillegg innføringskurs for ledsagere.

To alternativer for fast besøk:

  • En barnehage, skole eller enkelperson kan ha tilgang til alle sanserommene. Maks 12 personer. Dette gir en fleksibilitet for bruken av sanserommene.
  • Enkeltpersoner kan "dele" på å være i sansesenteret, med en fastlagt "rullering" av tid i de ulike sanserommene.

Ekskursjon

Vi har gjennom årene hatt mange fagpersoner og andre interesserte, til å se, få informasjon om og prøve sanserommene. Dette kan være personer som vil lage egne sanserom eksempelvis i skole, barnehage eller private hjem.

vibrasjonsmadrass

 

Kurs og konsultasjon

Melhus Sansesenter tilbyr kurs og konsultasjon. Vi har vært flere steder i Norge, og ønsker å finne den beste løsningen for bestiller mht kurssted.

Aktuelle tema: hvordan benytte sanserom, sansestimulering og fysisk miljø, hverdagsmestring gjennom hverdagssansing.

Pris etter avtale.

Det tilbys innføringskurs som passer for ledsagere til tilbudet faste besøk.

Prosjekter for 2018 - med fokus på barnehager

Utvidet interessekartlegging: Se lenken.

Se vår brosjyre: Brosjyre barnehagebarn utvida interesserkartlegging.pdf


Fysisk miljø og sansning i barnehager i Melhus: Se lenken.