Alle kan selv søke på hjelpemidler til NAV ved varig behov. Ved sammensatte behov/større saker kan ergoterapitjenesten bistå med kartlegging og vurdering i søknadsprosessen.

Helse og omsorg kan bistå med søknad på enkle hjelpemidler.

Kortidsutlån av hjelpemidler – Kommunen har ansvar for å låne ut hjelpemidler ved ikke varig behov.

Enkelte ADL-hjelpemidler må skaffes av den enkelte.