Slik kan du få tjenesten:

Du kan søke muntlig eller skriftlig hos helse- og velferdskontoret. Lege og sykehus kan også sende henvendelse på vegne av deg.

Kontakt

Helse- og velferdskontoret
Tlf: 72 85 80 85
e-post: koordinerendeenhet@melhus.kommune.no