Om tjenestene


Det er mulig å få ulike former for opphold på sykehjem

- Dag/nattopphold
- Korttidsopphold
- Rehabiliteringsopphold
- Langtidsopphold
- Avlastningsopphold

Slik kan du få tjenesten:

Kontakt helse- og velferdskontoret

Telefon: 72 85 80 85

E-post: koordinerendeenhet@melhus.kommune.no

Her finner du informasjon om hukommelsesteamet i Melhus kommune.

Hølonda sykehjem

Avdelingsleder: Camilla Røe
E-post: camilla.roe@melhus.kommune.no

Telefon: 72 85 83 30
Postadresse: Rådhusvegen 2, 7224 Melhus
Besøksadresse: Oddvegen 14, 7212 Korsvegen

Horg sykehjem

Avdelingsleder: Anne Jøraandstad
E-post: annes.joraandstad@melhus.kommune.no

Avdelingsleder Midttun: Gunn Torild Sundet
E-post: gunn.torild.sundet@melhus.kommune.no

Telefon: 72 85 82 60
Postadresse: Rådhusvegen 2, 7224 Melhus
Besøksadresse: Møllingvegen 16, 7232 Lundamo

Buen Sykehjem

Avdelingsleder: Elisabeth Tørhaug
E.post: elisabeth.mostervik.torhaug@melhus.kommune.no

Avdelingsleder korttidsavdelingen: Grethe Skauge
E-post: grethe.skauge@melhus.kommune.no

Avdelingslerder dagtilbud: Ingeborg Kjøsnes
E-post: ingeborg.kjosnes@melhus.kommune.no

Telefon: 72 85 84 00
Postadresse: Rådhusvegen 2, 7224 Melhus
Besøksadresse: Lenavegen 91, 7224 Melhus

Flå eldresenter

Avdelingsleder: Siri Busklein
E-post: siri.busklein@melhus.kommune.no

Telefon: 72 85 19 10
Postadresse: Rådhusvegen 2, 7224 Melhus
Besøksadresse: Lykkjvegen 8, 7234 Ler