Det er viktig å søke om bistand og hjelp så tidlig som mulig, dersom det oppstår økonomiske utfordringer eller vansker. Økonomiske utfordringer kan være en stor påkjenning, og det kan være svært krevende både for foreldre og barna i familien. 

NAV Melhus kan være en støttespiller, og kan tilby økonomisk rådgivning og veiledning. Vår oppfordring er at en ikke venter for lenge med å ta kontakt. Kommer vi tidlig nok inn, er det mye enklere å finne gode løsninger. 

Ta kontakt på telefon 913 93 441.

Les mer om NAV Melhus' økonomiske rådgivning