13. - 15. september skal overskuddsmassene fjernes. 
Dette gjøres som et strakstiltak i påvente av at NVE utreder en endelig løsning for sikring av Kaldvella. 

Det vil bli redusert fremkommelighet i perioden.