Har jeg stemmerett?

Ved Stortingsvalget 2021 har du stemmerett dersom du er:

- Norsk statsborger

- Har fylt 18 år innen utgangen av 2021

- Er, eller har vært, registrert i folkeregistrert som bosatt i Norge 

Nå får du digitalt valgkort

Valgdirektoratet sender ut valgkort til alle som kan stemme. Valgkortene sendes ut før 10. august.

Valgkortet er en bekreftelse på stemmeretten, men ikke nødvendig for å stemme.
I tillegg vil du finne nyttig informasjon om valget på valgkortet. Digitale valgkort kan brukes direkte på mobiltelefonen, og trenger ikke printes ut. Det er heller ikke nødvendig å vise valgkortet når du skal stemme, men det gjør stemmegivningen enklere og raskere.

Det eneste du MÅ ha med deg er legitimasjon med fullt navn, bilde og fødselsdato. Har du dette får du stemt.

Man kan ikke stemme på nett med digitalt valgkort. Det er ikke gjort endringer i hvordan valget gjennomføres, og velgere må møte opp i et valglokale og stemme på papirstemmesedler som tidligere. Man kan stemme i alle kommuner i hele landet frem til 10. september. På valgdagen må man stemme i den kommunen man er folkeregistrert.

Alle som får valgkort digitalt, blir varslet om dette via SMS. De som bruker Digipost eller E-boks finner valgkortet sitt der. De som ikke har en digital postkasse får tilgang til valgkortet via valg.no eller på Altinn.

De som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, får fortsatt valgkort tilsent på papir.

Totalt sendes det ut over 3,5 millioner digitale og ca 300 000 valgkort på papir.

Hvor kan jeg stemme?

På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen du er folkeregistrert pr 30. juni 2021.
På tilsendt valgkort er det opplysninger om hvor du skal stemme på valgdagen. Valgkortet har du mottatt enten pr post eller digitalt via Altinn. Om du ikke har mottatt valgkort, kan du selvfølglig stemme allikevel. 

valglokaler.no finner du oversikt over kommunens stemmesteder. 
Husk legitimasjon med fullt navn, bilde og fødselsdato! 

Hvem kan jeg stemme på?

For Stortingsvalget 2021 er det 19 godkjente partilister for Sør-trøndelag fylke 
valg.no får du den fulle oversikt.

For Sametingsvalget 2021 er det 6 godkjente partilister for Sør- samisk valgkrets.
Sametinget.no får du den fulle oversikt.
 

Godt valg!