• Føler du deg ustø, og ønsker å bli sterkere og mer stødig?
  • Er du mindre aktiv i dag, enn for ett år siden?
  • Er du 65+?

Da kan treningsgruppene Sterk og stødig være noe for deg. Vi har tilbud på Melhus, Hølonda og Lundamo. 

Fullstendig oversikt over tilbudet finner du her

Illustrasjonsbilde: Pixabay.com/cnort