Planovergangen som er veien til boligfeltet på Kvål, vil altså være stengt mellom én til tre timer denne dagen, mens det byttes ut sviller. 

De har allerede vært i kontakt med Gauldal brann og redning, som vil ha et kjøretøy og to brannmannskaper på innsiden av planovergangen mens den er stengt. Hjemmesykepleien i kommunen legger en plan for sine brukere i dette tidsommet. 

Bane NOR holder et informasjonsmøte for beboere på Kvål onsdag 15. mai klokka 18. Det skjer i klubbhuset til Trønder-Lyn på Sørøya stadion. 

 

Illustrasjonsbilde: Pixabay.com/44833