Formannskapet i Melhus skal i møte den 27.6 velge ett konsept som skal videreutvikles i 3d og konkretiseres ytterligere. Trafikkanalyse, byromsutredning og andre analyser vil basere seg på valgt konsept. 

Forslag til områdeplan skal legges frem rundt midten av 2018 jfr. fremdriftsplanen i planprogrammet. Formannskapet vil før det få presentert flere analyser undervegs i 2017.

Illustrasjonshefte - Melhus analyse

​Illustrasjonshefte - Melhus konsepter

Mer informasjon om "Framtiden i Melhus sentrum" kan leses her.