Kommunale tjenester i tilnærmet normal drift

Informasjon fra helsestasjon og skolehelsetjenesten

Lundamo helsestasjon er igjen åpent for publikum. 
Melhus helsestasjon er i ordinær drift, og tilbyr svangerskapsomsorg med jordmor, helsestasjon 0-5 år og helsestasjon for ungdom.

Grunnet smittevernhensyn har vi kortet noe ned på konsultasjonstiden hos helsesykepleier. Hjemmebesøk til nyfødte av jordmor og helsesykepleier gjennomføres ut 2020 på helsestasjonen. Etter utskrivelse fra St. Olavs hospital, ringer jordmor og helsesykepleier hjem for timeavtale på helsestasjonen.

Melhus kommunes helsestasjon og skolehelsetjeneste følger til enhver tid gitte smittevernanbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Vi vil særskilt opplyse om:
  • Barn, foreldre eller ungdom som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke (hjemmeisolerte) skal ikke komme på helsestasjon eller til skolehelsetjenesten
  • Vi vil oppfordre våre brukere om å komme til oppsatt tid. Dersom forsinkelse ta kontakt med helsestasjonen per telefon
  • Det bør ikke tas med søsken på konsultasjoner. Unntak er hvis foreldre ikke kan komme uten å ta med søsken, og de må være symptomfrie
  • Helsestasjonen har fjernet leker fra helsestasjonen. Dersom det er ønskelig, kan foreldre selv ha med egne leker til barnet ved behov

Se Helsenorge.no: Råd om korona til gravide og ammende 

Vi tilstreber at tilbudet i svangerskap, helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom gjenopprettes til normal aktivitet, i tråd med Helsedirektoratets nasjonale faglig retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjeneste 

Svangerskapskontroller

  • Støttesamtaler og ettersamtaler: 
    Støttesamtaler er samtaler som jordmor vurderer ut fra behov hos den gravide, mens ettersamtaler (etter fødsel) hos jordmor er et tilbud som gis til alle som har født barn i kommunen. Dette tilbudet gis også til kvinner som har gått til sin fastlege i svangerskapet. Helsesykepleier tilbyr da samtalen fra jordmor under hjemmebesøk. Støttesamtaler og ettersamtaler foregår per i dag via telefon.

Skolehelsetjenesten

Vi tilstreber å sikre størst mulig grad av tilgjengelighet av helsesykepleier ved alle skoler i kommunen. 

Helsesykepleier er fysisk tilstede ved alle skoler utenom Eid skole. De vil få tilsatt helsesykepleier så raskt det lar seg gjøre. Dersom ungdom har behov for å kontakte helsesykepleier ved Eid skole, vil en av våre helsesykepleiere kunne bidra med råd og veiledning. Ta kontakt med Melhus helsestasjon på tlf. 72 85 82 40 – åpningstid kl. 08-15, så bidrar vi med å etablere kontakt.

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Tilbudet er åpent hver onsdag ettermiddag. Mer informasjon om tilbudet er publisert på Helsestasjon for ungdom sin facebookside. 

 

Oppdatert:
24.08.2020

Informasjon fra avdeling psykisk helse og rus

Avdeling for psykisk helse og rus har en gradvis åpning mot normal drift, og alle ansatte er tilbake i tjenesten.

- Kurstilbudet er startet opp for voksne
- Tilbudet om kurset Mestrende barn starter i løpet av høsten
- Treningsgruppa møtes på mandager og fredager utendørs
- Arbeidstreningen er i gang med utendørsaktiviteter
- Ungdomsteamet er tilbake i tilnærmet normal drift
- Treffstedet Potten holdes foreløpig steng, og det samme gjelder bruktbutikken Gullkornet

Oppdatert:
28.05.2020

 

Melhus kommune har under hele koronakrisen hatt fokus på å levere så gode tjenester som mulig under de rådende forutsetninger. I takt med en gradvis åpning av samfunnet er vi tilbake i tilnærmet normal drift, men fortsatt med restriksjoner. Her finner du generell status, samt detaljert informasjon knyttet til enheter/avdelinger hvor det fremdeles er behov for å spesifisere detaljer rundt tjenesten (se nedtrekksmenyer øverst i artikkelen).

Det vil bli noen tilpasninger for å overholde til enhver tid gjeldende smitteverntiltak, og vi vil jobbe og løse våre oppgaver på litt andre måter enn før. Innen helse- og velferdssektoren er det fremdeles behov for mer omfattende tiltak, med en mer gradvis gjenoppretting av normal aktivitet.  

Kontakt oss digitalt

For å stoppe spredning av koronaviruset og opprettholde nødvendige smitteverntiltak ber vi om at publikum i størst mulig grad tar kontakt med oss per telefon eller e-post. Dette gir oss handlingsrom til å håndtere koronasituasjonen overfor våre ansatte og sikre vår tjenesteleveranse i denne perioden.

Har du konkrete spørsmål om korona?
 

Oppdateringer

Kommunens kriseledelse gjennomfører kontinuerlig vurderinger og risikoanalyser, og det kan bli nødvendig med en annen tilnærming og/eller opptrapping av smittereduserende tiltak igjen.
Alle innbyggere oppfordres til å følge med på våre nettsider www.melhus.kommune.no/korona for offisiell og oppdatert informasjon. Følg oss også på Facebook.

Her finner du informasjon om hvorfor det er viktig å holde avstand, hvem som bør ha karantene eller isolering, og hvordan dette skal gjennomføres:
Folkehelseinstituttet.

Skjema