Brua på fylkesvei 6590 ble i begynnelsen av mars skadet, og har siden da vært lysregulert for at totalbelastningen ikke skal bli for stor. Basert på erfaringer fra en tidligere, lignende ulykke på Kvålsbrua, antok Statens vegvesen at reparasjonsarbeidet ville gå relativt raskt. Ytterligere undersøkelser viste imidlertid at skadene ved de to hendelsene var ulike, og at en prosjekteringsjobb var påkrevd. På grunn av manglende kapasitet og leveringsdyktighet hos entreprenøren som har rammeavtale med Vegvesenet på bruvedlikehold, vil tre eller flere entreprenører inviteres til konkurranse i løpet av uke 35. Eksakt tidspunkt for gjennomføring av reparasjon er enda ikke klart, men målet er ferdigstilling medio november.
Vegvesenet vil komme tilbake med mer informasjon ved eventuelle stengninger av brua.

Kontaktinformasjon Statens vegvesen.

For å unngå at lignende hendelser skjer igjen, jobbes det nå både politisk og administrativt i Melhus kommune for å utrede «hindermarkering» på Kvålsbrua.