Dette er et samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Kultur- og likestillingsdepartementet. 

Her finnes en oversikt over 130 tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke om.
Det er også informasjon om tilskuddsmottakere og tildeling av tilskudd.